Informace o průběhu restrukturalizace
Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity

Oficiální dokumenty

Neoficiální dokumenty

Zprávy v médiích

 

* označuje dokumenty přístupné jen členům akademické obce MU po přihlášení do Informačního systému