Informace o průběhu restrukturalizace
Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity

Kontakt

Cílem těchto stránek je poskytnout co nejúplnější přehled o událostech, které souvisejí s reorganizací Ústavu výpočetní techniky v lednu 2012. Chcete-li nám v tomto úsilí pomoci, budeme velmi rádi, když nám pošlete jakékoli doplňující informace na e-mail uvtmu2012@gmail.com.